Nadační fond Brno, pomoc dětem po těžkých úrazech

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Materiální pomoc dětem v Brně, prevence dětských úrazů

Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi. Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Jedním z důležitých cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku již 25 milionů korun a velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat.

Pro více informací nám napište. Sídlíme v Brně.